t

  इनरुडेक बाँकेले शुरु गर्यो मनोपरामर्श सेवा

  1

  इनरुडेक बाँकेले बनकटुवा आसुलेसन सेन्टरमा रहेका कोरना सक्रमितहरु लाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

  इनरुडेक बाँकेले पछिल्लो समयमा बाँके जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा तथा विभिन्न वडाहरुमा संचालित क्वारेन्टाइमा स्वास्थय सहायता उपलब्ध सगै संस्थाले परामर्श सेवालाई समेत विस्तार गरेको हो ।


  इनरुडेक बाँकेल पछिल्लो समय मनोशामाजिक परामर्शकर्ता स्वास्तिका थारु र सम्झना चौधरी लाई आसुलेसन सेन्टरमा रहेका कोरना संक्रमितहरुलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको हो ।

  अभियानले  कोरना संक्रमितिहरुमा आत्मा बल संगै सकारात्मक विचाहरुको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने संस्थाका अध्यक्ष धर्मलाल रोकायको बताएका छन् ।