बैजनाथ गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँसभा उद्घाटन

8

बैजनाथ गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँसभा उद्घाटन गरिएको छ ।


गाउँसभामा कार्यपालिका बाट विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय र खर्चको अनुमोदन , मध्यकालिन योजना कार्यान्वय र बजेटको अवस्थाका बारेमा हिउँदे गाउँसभामा प्रस्तुत गरिने भएका छन्  भने आर्थिक वर्ष ०७६।७७को श्रावणमा संचित खातामा रही आएका रकमको पुरक बजेटको रुपमा ल्याउने बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर
रुचालले हिउँदे गाउँसभालाई जानकारी गराए ।

यसै गरी रुचालले आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को श्रावण पछि पारित गरिएका कार्यविधि, निर्देशिका हिउँदे गाउँसभाले पारित गर्ने योजना रहेको जानकारी दिदै हिउँदे गाउँ सभा आगामी माघ ३ गने पूनः संचालन गरिने गरि हिउँदे गाउँसभाको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको घोषणा गरे ।