वडा स्तरका आयोजनाहरुको अनुगमन

85

बाँके
बैजनाथ


बैजनाथ गाउँपालिका स्थिति वडा स्तरका आयोजनाहरुको अनुगमन गरिएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिले बैजनाथ गाउँपालिका वडा ५ र ७मा संचालित आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको हो । समितिल उपभोक्ता समितिलाई आयोजना स्थलमा सूचना पार्टी राख्न तथा असार १५ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । अनुगमन समिति संयोजक शारदा रेग्मी विकले असार १५ सम्म संचालन योजनाहरुको विल बैजनाथ गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन समेत गरिन् । अनुगमनमा वडा न ७ का ललइ बाध निर्माण वडा ५ को शिह भवानी आधारभूत विद्यालयको पर्खाल निमार्ण ,विद्युत पोल आयोजनाहरु २५ लाख बारबरका अनुगमन गरिएको थियो ।